تاریخ امروز :20 تیر 1403
کدام طلاق عده ندارد؟

کدام طلاق عده ندارد؟

عده، دوره‌ای است که زن پس از طلاق یا فوت شوهر موظف است آن را سپری کند و در این مدت حق ازدواج مجدد ندارد. اما در برخی موارد خاص، زن پس از طلاق عده ندارد و می‌تواند بلافاصله ازدواج کند.در این مقاله به بررسی این موارد می‌پردازیم.

موارد عدم وجوب عده چیست؟

1. طلاق قبل از نزدیکی

اگر طلاق قبل از نزدیکی زوجین واقع شود، زن عده ندارد و می‌تواند بلافاصله ازدواج کند.
این حکم در مورد نکاح دائم و موقت یکسان است.

2. طلاق زن یائسه

زنی که یائسه شده باشد، عده ندارد و می‌تواند بلافاصله پس از طلاق ازدواج کند.
یائسگی به وضعیتی گفته می‌شود که زن به طور طبیعی دیگر عادت ماهانه نمی‌بیند.

3. طلاق زن غیرمدخوله

زنی که با شوهر خود نزدیکی نکرده باشد، عده ندارد و می‌تواند بلافاصله پس از طلاق ازدواج کند.
این حکم در مورد زنانی که به دلیل بیماری، ناتوانی شوهر یا سایر عوامل نزدیکی با آنها صورت نگرفته است، نیز صدق می‌کند.

4. فسخ نکاح

در برخی موارد، نکاح به دلیل وجود شرایطی که از ابتدا مانع انعقاد صحیح آن بوده است، فسخ می‌شود.
در این موارد نیز زن عده ندارد و می‌تواند بلافاصله پس از فسخ نکاح ازدواج کند.به عنوان مثال، اگر نکاح به دلیل عدم بلوغ زوجین یا محرمیت آنها فسخ شود، زن عده ندارد.

کدام طلاق عده ندارد؟

شرایط رابطه قبل ازدواج بیشتر بخوانید: شرایط رابطه قبل ازدواج

5. طلاق رجوعی

اگر مرد پس از طلاق رجعی به همسر خود رجوع کند و قبل از نزدیکی مجدد او را طلاق دهد، زن عده ندارد.
طلاق رجعی طلاقی است که مرد می‌تواند در طول عده به همسر خود رجوع کند.

6. طلاق خلع

در طلاق خلع، زن با پرداخت مقداری پول به شوهر خود از او طلاق می‌گیرد.
در برخی موارد، زن در قبال بذل مال به شوهر، شرط می‌کند که عده نداشته باشد.
در این صورت، شرط زن صحیح است و او عده ندارد.

7. طلاق بائن

طلاق بائن طلاقی است که مرد دیگر حق رجوع به همسر خود را ندارد.
در برخی موارد خاص، طلاق بائن نیز می‌تواند بدون عده باشد.
به عنوان مثال، اگر زن به دلیل سوء رفتار مرد تقاضای طلاق کند و مرد به طلاق رضایت دهد، طلاق بائن بدون عده خواهد بود.

نکته: در تمام موارد ذکر شده، باید به احکام شرعی و قوانین مربوطه توجه کرد و از مراجع ذیصلاحه استعلام نمود.

موارد عدم وجوب عده

مورد توضیحات
طلاق قبل از نزدیکی در مورد نکاح دائم و موقت
طلاق زن یائسه زنی که به طور طبیعی دیگر عادت ماهانه نمی‌بیند.
طلاق زن غیرمدخوله زنی که با شوهر خود نزدیکی نکرده باشد.
فسخ نکاح به دلیل وجود شرایطی که از ابتدا مانع انعقاد صحیح آن بوده است.
طلاق رجوعی قبل از نزدیکی مجدد
طلاق خلع با پرداخت مقداری پول به شوهر
طلاق بائن در برخی موارد خاص

جمع‌بندی

همانطور که مشاهده کردید، در موارد مختلفی ممکن است زن پس از طلاق عده نداشته باشد.

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک گذاری