تاریخ امروز :20 تیر 1403
طلاق برای معافیت سربازی

تفاوت طلاق خلع و مبارات چیست؟

در نظام حقوقی ایران، طلاق به عنوان آخرین راه حل برای نجات زندگی مشترک ناسالم شناخته می‌شود.در میان انواع طلاق، طلاق خلع و مبارات از جمله طلاق‌های رایج هستند که هر کدام شرایط و احکام خاص خود را دارند. در این مقاله به بررسی تفاوت‌های طلاق خلع و مبارات می‌پردازیم.

تعریف طلاق خلع و مبارات چیست؟

 • طلاق خلع: در این نوع طلاق، زن بدون پرداخت هیچگونه وجهی به مرد، تقاضای طلاق می‌کند.
 • طلاق مبارات: در این نوع طلاق، زن با پرداخت مهریه و سایر حقوق مرد، تقاضای طلاق می‌کند.

جدول مقایسه طلاق خلع و مبارات:

موضوع طلاق خلع طلاق مبارات
منشأ کراهت زن از شوهر تنفر و کراهت زن از شوهر
پرداخت مهریه زن هیچگونه مهریه‌ای به مرد نمی‌دهد زن مهریه و سایر حقوق مرد را پرداخت می‌کند
شرایط زن اثبات عسر و حرج در زندگی با شوهر اثبات عسر و حرج و تنفر و کراهت از شوهر
شرایط مرد عدم رضایت به طلاق عدم رضایت به طلاق
امکان رجوع مرد حق رجوع به همسر خود در دوره عده را دارد مرد حق رجوع به همسر خود در دوره عده را ندارد
نوع طلاق رجعی بائن

موارد طلاق خلع

 • اثبات عسر و حرج زن در زندگی با شوهر
 • عدم تمایل زن به ادامه زندگی با شوهر
 • عدم رضایت مرد به طلاق

تفاوت طلاق خلع و مبارات چیست؟

موارد طلاق مبارات

 • اثبات عسر و حرج زن در زندگی با شوهر
 • عدم تمایل زن به ادامه زندگی با شوهر
 • عدم رضایت مرد به طلاق
 • اثبات تنفر و کراهت زن از شوهر

نکات مهم

شرایط رابطه قبل ازدواج بیشتر بخوانید: شرایط رابطه قبل ازدواج

 • در هر دو نوع طلاق خلع و مبارات، زن باید عده نگه دارد.
 • در صورت اثبات نشدن عسر و حرج زن، طلاق خلع یا مبارات به او تعلق نمی‌گیرد.
 • در طلاق خلع، مرد حق رجوع به همسر خود در دوره عده را دارد، اما در طلاق مبارات، این حق را ندارد.
 • در طلاق مبارات، زن باید مهریه و سایر حقوق مرد را به طور کامل به او پرداخت کند.

نتیجه‌گیری

طلاق خلع و مبارات دو نوع طلاق هستند که در شرایطی که زن در یک ازدواج ناموفق و آزاردهنده گرفتار شده باشد، می‌توانند راهی برای رهایی از ظلم و ستم و شروع یک زندگی جدید باشند. انتخاب نوع طلاق مناسب، به شرایط و وضعیت هر زوج بستگی دارد.

زنانی که قصد طلاق خلع یا مبارات دارند، باید با مراجعه به وکیل مجرب و متخصص در امور خانواده، از حقوق خود و شرایط قانونی مربوط به این نوع طلاق‌ها آگاهی کامل کسب کنند.

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک گذاری