تاریخ امروز :19 تیر 1403
شرایط طلاق در انگلستان چگونه است؟

شرایط طلاق در انگلستان چگونه است؟

در انگلستان، طلاق فرآیندی قانونی است که به موجب آن ازدواج دو نفر به طور رسمی پایان می یابد. برخلاف ایران که طلاق یک امر شرعی است و در دادگاه خانواده رسیدگی می شود، در انگلستان طلاق امری حقوقی است و در دادگاه عالی عدالت خانواده رسیدگی می شود.

شرایط لازم برای طلاق در انگلستان

برای طلاق در انگلستان، باید یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

  • زندگی مشترک به طور دایم از هم پاشیده باشد: این به این معنی است که زوجین دیگر با هم زندگی نمی کنند و قصد بازگشت به زندگی مشترک را ندارند.
  • رفتار غیرقابل قبول: این شامل رفتارهایی مانند خشونت خانگی، سوء استفاده جنسی یا اعتیاد به مواد مخدر می شود.
  • زنا: اگر یکی از زوجین با شخص دیگری رابطه جنسی داشته باشد، می توان به دلیل زنا تقاضای طلاق کرد.
  • ترک: اگر یکی از زوجین بدون رضایت طرف مقابل برای حداقل دو سال ترک زندگی مشترک کند، می توان به دلیل ترک تقاضای طلاق کرد.
  • جدایی به مدت پنج سال: زوجین می توانند پس از پنج سال جدایی قانونی بدون ارائه هیچ دلیلی تقاضای طلاق کنند.

مراحل طلاق در انگلستان

شرایط طلاق در انگلستان چگونه است؟

مراحل طلاق در انگلستان به شرح زیر است:

شرایط رابطه قبل ازدواج بیشتر بخوانید: شرایط رابطه قبل ازدواج

  1. ارائه درخواست طلاق: اولین قدم برای طلاق، ارائه درخواست طلاق به دادگاه عالی عدالت خانواده است. در این درخواست، باید دلیل طلاق و همچنین هرگونه ادعایی در مورد مسائل مالی و حضانت فرزندان ذکر شود.
  2. صدور حکم طلاق موقت: پس از ارائه درخواست طلاق، دادگاه حکم طلاق موقت صادر می کند. این حکم نشان می دهد که ازدواج به طور رسمی به پایان رسیده است، اما هنوز نهایی نشده است.
  3. مدت انتظار: پس از صدور حکم طلاق موقت، زوجین باید حداقل شش ماه صبر کنند تا تقاضای طلاق نهایی خود را ارائه دهند.
  4. ارائه درخواست طلاق نهایی: پس از سپری شدن دوره انتظار، زوجین می توانند تقاضای طلاق نهایی خود را ارائه دهند.
  5. صدور حکم طلاق نهایی: اگر دادگاه از قانع شدن زوجین برای طلاق مطمئن شود، حکم طلاق نهایی را صادر می کند. این حکم به طور رسمی ازدواج را پایان می دهد.

مسائل مالی و حضانت فرزندان در طلاق

در هنگام طلاق، دادگاه در مورد مسائل مالی و حضانت فرزندان نیز تصمیم خواهد گرفت. مسائل مالی می تواند شامل تقسیم دارایی ها، نفقه و حقوق بازنشستگی باشد. حضانت فرزندان نیز می تواند موضوعی پیچیده باشد و دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت فرزندان تصمیم خواهد گرفت.

جدول خلاصه شرایط طلاق در انگلستان

شرط توضیح
زندگی مشترک به طور دایم از هم پاشیده باشد زوجین دیگر با هم زندگی نمی کنند و قصد بازگشت به زندگی مشترک را ندارند.
رفتار غیرقابل قبول شامل رفتارهایی مانند خشونت خانگی، سوء استفاده جنسی یا اعتیاد به مواد مخدر می شود.
زنا اگر یکی از زوجین با شخص دیگری رابطه جنسی داشته باشد.
ترک اگر یکی از زوجین بدون رضایت طرف مقابل برای حداقل دو سال ترک زندگی مشترک کند.
جدایی به مدت پنج سال زوجین می توانند پس از پنج سال جدایی قانونی بدون ارائه هیچ دلیلی تقاضای طلاق کنند.

نتیجه گیری

طلاق در انگلستان فرآیندی پیچیده و استرس زا می تواند باشد. قبل از شروع روند طلاق، مهم است که با یک وکیل مشورت کنید تا در مورد حقوق و گزینه های خود اطلاعات کسب کنید.

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک گذاری