تاریخ امروز :20 تیر 1403

شخصیت INFJ چیست؟

INFJ یکی از شانزده  تیپ شخصیتی است. این شخصیت‌ احساسات و بصری، ادراک، عقل، و همدلی را در افراد به شیوه‌ای تقریباً غیرعادی ترکیب می‌کند  افراد دارای شخصیت INFJ  به طور شهودی افراد و موقعیت ها و چگونگی وقوع رویدادها را درک می کنند، از این رو می توان به این دسته از افراد لقب حامی را داد چرا که به خوبی دیگران را درک می کنند و ری اکشن نشان می دهند.

افراد با شخصیت INFJ  شهود بسیار توسعه یافته دارند و دائماً به آینده نگاه می کنند تا تعیین کنند در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. آنها هوس رشد شخصی بی پایان دارند و به ندرت با رکود یا کم حرفی راضی می شوند و بسیار پر حرف هستند. INFJ به معنای دورن گرا ، شهود ، احساس ، قضاوت کننده است.

INFJ چیست؟

INFJ یک تیپ شخصیتی مانند INTP است که افراد دارای این شخصیت ویژگی های درون گرا بودن، شهودی ، احساسی و قضاوت کننده دارند. این تیپ از افراد تمایل دارند با تفکر عمیق و تخیل به زندگی نزدیک شوند. بینش درونی، ارزش‌های شخصی و نسخه‌ای آرام و اصولی از اومانیسم آنها را در همه چیز راهنمایی می‌کند.

INFJ  ها از آنجایی که شهود را با احساس ترکیب می کنند، استعدادی برای درک افراد و شناسایی نیازها و احساسات اساسی آنها دارند. آنها عمیقاً به نژاد بشر اهمیت می دهند و می خواهند با گوش دادن، مشاوره و حمایت عاطفی به مردم کمک کنند. کمک به افراد برای درک توانایی های خود چیزی است که آنها را به حرکت در می آورد. این افراد بیشتر میل به صمیمیت دارند به طوری که اگر چند دقیقه با فردی هم کلام شوند به آسانی با او صمیمی می شود.

با وجود اینکه این گونه افراد شخصیت برون گرا دارند ولی نیاز به تنهایی برای زمان هایی دارند تا به آرامش ذهنی برسند . شاید برایتان جالب باشد بدانید بسیاری از افرادی که شخصیت INFJ دارند می گویند حسی آن ها را آزار می دهد و آن حس این است که  ده ها نظریه یا ایده به طور مداوم در ذهنشان بازی می کند و نمی توانند برای مرتب کردن آنها به تنهایی کاری انجام دهند و کلافه می شوند.

در رابطه با شخصیت به عنوان یک INFJ، حالت اصلی زندگی شما بر درون متمرکز است، جایی که شما چیزها را عمدتاً از طریق شهود وارد می‌کنید. حالت ثانویه شما خارجی است، جایی که شما با چیزها بر اساس احساسی که نسبت به آنها دارید، یا اینکه آنها با نظام ارزشی شخصی شما مطابقت دارند، برخورد می کنید.

به عنوان یک INFJ، حالت اصلی زندگی شما به درون متمرکز است، جایی که شما چیزها را عمدتاً از طریق شهود درک می‌کنید. حالت ثانویه شما خارجی است، جایی که شما با چیزها بر اساس احساسی که نسبت به آنها دارید، یا اینکه آنها با نظام ارزشی شخصی شما مطابقت دارند، برخورد می کنید.

مطلب مرتبط: شخصیت INTP چیست؟

کمال گرایی چیست و چگونه می‌توانیم بر آن غلبه کنیم؟ بیشتر بخوانید: کمال گرایی چیست و چگونه می‌توانیم بر آن غلبه کنیم؟

ویژگی های افراد INFJ

INFJ ها افرادی ملایم، دلسوز، پیچیده و بسیار شهودی هستند. هنرمندان و خلاق، آنها در دنیایی از معانی و امکانات پنهان زندگی می کنند. فقط یک درصد از جمعیت دارای تیپ شخصیتی INFJ هستند که آن را نادرترین تیپ در بین همه تیپ ها می کند.

INFJ ها اهمیت زیادی به داشتن چیزهای منظم و سیستماتیک در دنیای بیرونی دارند . آنها انرژی زیادی را صرف شناسایی بهترین سیستم برای انجام کارها می کنند و دائماً اولویت های زندگی خود را تعریف و دوباره تعریف می کنند. از سوی دیگر، INFJ ها در درون خود بر مبنای شهودی عمل می کنند که کاملاً خود به خود است

شخصیت INFJ چیزها را به طور شهودی می دانند، بدون اینکه بتوانند دلیل آن را مشخص کنند INFJ ها ایمان زیادی به غرایز و شهود خود دارند.. این چیزی شبیه تضاد بین دنیای درونی و بیرونی است و ممکن است باعث شود که INFJ به اندازه سایر انواع داوری سازماندهی نشده باشد.

 افرادی که ترجیحات INFJ دارند، همراهان حامی و یاوران فداکار هستند. آنها به یک قانون اخلاقی اعتقاد دارند که مردم را در اولویت قرار می دهد. در نتیجه، آنها تمایل دارند بر روی یافتن یا ایجاد هماهنگی تمرکز کنند. آنها اغلب به دنبال معنا یا هدف عمیق تری در زندگی هستند. آن‌ها باید منافع بزرگ‌تری را در یک طرح یا پروژه ببینند تا واقعاً روی آن سرمایه‌گذاری کنند. اما به محض اینکه متوجه شوند، متفکرانی مبتکر هستند که انگیزه آنها از آینده ای بهتر برای همه افراد درگیر است.

ویژگی های افراد INFJ

INFJ مخفف چیست؟

معنای کلی INFJ به شرح زیر است:

  • I مخفف کلمه  Introvertedاست که معنای درونگرایی دارد.
  • N مخفف کلمه Intuitiveاست که معنای شهود دارد.
  • Fمخفف کلمه Feelingاست که معنای احساس دارد.
  • J مخفف کلمه Judging است که معنای قضاوت دارد.

شاید برایتان جالب باشد بدانید اگر به بسیاری از فیلسوفان و نویسندگان بزرگ نگاه کنید، انبوهی از INFJ ها را خواهید یافت از جمله این افراد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دانته آلیگری
  • کارل یونگ
  • آگاتا کریستی

کلام آخر

در این مطلب از سایت روانکده شما را با تیپ شخصیتی INFJ آشنا کردیم. INFJ ها بینش عجیبی نسبت به افراد و موقعیت ها دارند. آنها در مورد همه چیزها اطلاعات دریافت می کنند و به طور شهودی آنها را درک می کنند.  در نتیجه INFJ ها از درون خود محافظت می کنند، و تنها آنچه را که انتخاب می کنند در هنگام اشتراک گذاری آن را به اشتراک می گذارند. آنها افراد عمیق و پیچیده ای هستند که کاملا خصوصی هستند و معمولاً درک این تیپ از افراد  دشوار است.

5/5 - (3 امتیاز)