تاریخ امروز :4 تیر 1403
طلاق از نظر پیامبر

انواع طلاق در اهل سنت

طلاق، انحلال عقد نکاح و برهم خوردن زندگی مشترک زوجین است. این امر در اسلام، آخرین راه حل برای رفع مشکلات زناشویی دانسته شده و به عنوان امری ناخوشایند از آن یاد شده است. در مذهب اهل سنت، انواع مختلفی برای طلاق بر اساس شرایط و احکام فقهی وجود دارد که در این مقاله به بررسی آنها می‌پردازیم.

دسته‌بندی کلی طلاق در فقه اهل سنت

در مذهب اهل سنت، طلاق به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. طلاق رجعی

در این نوع طلاق، شوهر تا زمانی که زن در دوره عده است، حق رجوع به همسر خود را دارد و بدون نیاز به صیغه طلاق جدید می‌تواند به زندگی مشترک بازگردد.

رجوع در طلاق رجعی، نیاز به رضایت زن ندارد و شوهر می‌تواند با گفتن “راجعتُ” یا انجام عمل زناشویی به همسر خود رجوع کند.

2. طلاق بائن

در مقابل طلاق رجعی، طلاق بائن قرار دارد. در این نوع طلاق، شوهر پس از طلاق، حق رجوع به همسر خود را ندارد مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج کند و سپس توسط آن مرد طلاق داده شود یا شوهرش فوت کند.

اقسام طلاق رجعی و بائن

هر کدام از طلاق‌های رجعی و بائن، خود به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم:

  • طلاق رجعی

طلاق رجعی عادی: طلاقی است که در شرایط عادی و بدون وجود عذر شرعی برای طلاق، توسط شوهر به همسرش داده می‌شود.

طلاق رجعی به دلیل عسر و حرج: در این نوع طلاق، شوهر به دلیل سختی و مشقت زندگی با همسر خود، او را طلاق می‌دهد.

انواع طلاق در اهل سنت

طلاق رجعی خلع: طلاقی است که زن در قبال پرداخت فدیه (مهر یا مال دیگر) از شوهر خود طلاق می‌گیرد.

شرایط رابطه قبل ازدواج بیشتر بخوانید: شرایط رابطه قبل ازدواج

طلاق رجعی مبارات: در این نوع طلاق، زن و شوهر به دلیل کراهت و تنفر شدید از یکدیگر، حاضر به ادامه زندگی مشترک نیستند و زن با بذل مال یا بدون بذل مال، تقاضای طلاق می‌کند.

  • طلاق بائن

طلاق بائن به دلیل عدم نزدیکی: طلاق زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده است.

طلاق بائن زن یائسه: طلاق زنی که یائسه شده و امکان باروری ندارد.

طلاق بائن زن نابالغ: طلاق دختری که به سن بلوغ نرسیده است.

طلاق بائن خلع و مبارات: طلاقی که در آن زن با بذل مال یا بدون بذل مال، از شوهر خود طلاق می‌گیرد.

طلاق سه‌گانه: طلاق زنی که سه بار توسط شوهرش طلاق داده شده است.

جدول انواع طلاق در اهل سنت

نوع طلاق شرایط امکان رجوع
رجعی عادی در شرایط عادی و بدون عذر شرعی تا پایان دوره عده
رجعی به دلیل عسر و حرج به دلیل سختی و مشقت زندگی تا پایان دوره عده
رجعی خلع در قبال پرداخت فدیه تا پایان دوره عده
رجعی مبارات به دلیل کراهت و تنفر شدید تا پایان دوره عده
بائن عدم نزدیکی عدم نزدیکی زوجین
بائن یائسگی یائسگی زن
بائن نابالغ نابالغ بودن زن
بائن خلع و مبارات با بذل مال یا بدون بذل مال
سه‌گانه سه بار طلاق داده شدن زن

نتیجه‌گیری

طلاق در مذهب اهل سنت، دارای احکام و قواعد فقهی متعددی است که در این مقاله به طور خلاصه به آنها اشاره شد. شناخت انواع طلاق و شرایط هر یک، می‌تواند به زوجین در تصمیم‌گیری آگاهانه در خصوص زندگی مشترک خود کمک کند.

توجه به این نکته ضروری است که احکام طلاق در مذاهب مختلف اسلامی ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد.

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک گذاری